facebook

Музей на НБУ

За нас

Учебният музей на Нов български университет е създаден по проект KIN 1012 към Националния фонд за научни изследвания към МОМН. Музеят има за основна цел да се превърне в място за обучение на студенти по културология, тракология, археология, изкуствознание, пластични изкуства и др. чрез общуване с оригинални артефакти, както и в културно средище за срещи и дискусии. Тук те ще получават и развиват умения в професионалната област, за която се подготвят, но също така и ще придобиват навици за работа в екип, за контакти с публиката и медиите. Осъществяването на тази цел се осигурява по няколко начина: организиране на периодични временни изложби с експонати от богатите фондове на музеите от „Музейната мрежа“, създаване на учебни колекции от археологически материали, както и дарения, които създадоха базата на постоянния фонд на Учебния музей. 

Новата институция „Учебен музей“ отговаря на образователната философия на Нов български университет, насочена към по-голяма приложност на знанието и придобиване на практически умения при работа с артефактите още по време на обучението. Именно тук студентите ще могат да се запознаят отблизо с технологията, иконографията и стила на паметниците на древната култура и на произведенията на съвременното изкуство. Тук те ще придобият знания и умения в музейното дело, в организацията и подредбата на изложби, както и в тяхната медийна пропаганда, ще могат да се докоснат пряко до хилядолетната култура по нашите земи и ще получат достъп до научни и образователни проекти, разработвани от екипа на музея. Нашата цел е да се активизира и оптимизира процесът на обучение, да се съчетае урокът в лекционната зала с практическата работа в музейното пространство. Бихме желали посещението в музея да се превърне в естествена потребност за младия човек, в начин на живот.

Дарителството за учебни заведения е традиционна практика в българската култура, развила се още през епохата на националното Възраждането. Благодарение на щедри и безкористни спомоществуватели тогава, а и впоследствие, са изградени училища, университети, читалища, църкви, превърнали се в огнища на образованието и културата. Радостно е, че в този труден момент от най-новата ни история десетки наши колеги и приятели се отзоваха на апела ни да дарят произведения на древното и съвременното изкуство за фонда на Учебния музей на НБУ. Знаем колко е трудно да откъснеш една творба, която е станала част от средата ти, от самия теб, от ателието или от колекцията. Но съзнанието, че тя отива в една институция от нов тип, че тя със сигурност ще помогне за формирането на младите хора като образовани и културни граждани, движеше всички наши дарители. Това е окуражаваща проява на солидарност, на разбиране ролята на модерното образование, на усет за значението на общуването с оригинала в процеса на обучението, както и за стремежа да се привлекат младите към проблемите на изкуството. За новото поколение това е и дар, и пример – урок по национално отговорно поведение. 

Радваме се, че сред дарителите има и възпитаници на програмите на департамент „История на културата“ в НБУ. Може би точно те най-добре съзнават смисъла на своя принос за образованието и възпитанието на техните бъдещи колеги.

Ние сме горди, че нашите студенти ще могат да общуват с представителни колекции на древните и по-късните култури по българските земи, че те ще имат възможността да се потопят в атмосферата на съвременното българско изкуство, представено от неговите най-големи имена с техни изключителни творби: платна, графики, скулптури, плакати, които най-ярко разкриват творческата им индивидуалност и са свидетелство за богатото разнообразие от таланти в художествената култура на България.

Благодарим на всички дарители!