facebook

Музей на НБУ

Музейна мрежа в България

Музейната информационна система (MIS) на Музейната мрежа в България е създадена по проект „LE MUSЕE EST MORT? VIVE LE MUSЕE! Създаване на Музей на НБУ и Музейна мрежа”, финансиран от Ф „НИ” на МОМН по програма „STUDY ON NATIONAL HISTORIC AND CULTURE LEGACY AS A PART OF EUROPEAN CULTURE HERITAGE AND ADVANCED METHODS FOR PRESERVING” през периода 2007-2010.

Идеен проект и разработка:
Ръководител: доц. д-р Татяна Шалганова 
                      доц. д-р Валентина Ганева 
                      Ели Тодорова
Фотограф:       Димо Георгиев
Докторанти:    Руслан Стойчев, 
                      Румяна Сиромахова

Партньори:     Регионален исторически музей Враца
                      Исторически музей „Искра” Казанлък, 
                      Археологически музей Созопол,
                      Исторически музей Хасково,
                      Регионален исторически музей Шумен

Концепиране на отделните части:
Музейна мрежа
 
         Дигитална база данни
Находки, Недвижими паметници: доц. д-р Татяна Шалганова
Музей на НБУ
        Колекции:
Съвременно българско изкуство: доц. д-р Валентина Ганева
Тракийски монети: доц. д-р Валентина Ганева, Ставри Топалов
Чуждестранно изкуство:  доц. д-р Валентина Ганева
        Учебен виртуален музей „Европейско изкуство”:
Метални съдове от Тракия, Метални съдове от Евразия: доц. д-р Татяна Шалганова
Средновековна металопластика, Икони: доц. д-р Оксана Минаева
Северен ренесанс – живопис, Исторически авангард – живопис: доц. д-р Валентина Ганева
        Център за документиране и сравнителни изследвания:
Анотирана библиография на българското изкуствознание: Ели Тодорова
Исторически музей „Искра” Казанлък
       Комплекси:
Тракийски гробници: доц. д-р Татяна Шалганова
Исторически музей Хасково
        Комплекси:
Александровска гробница. Живопис: доц. д-р Татяна Шалганова
Археологически музей Созопол
       Комплекси:
Гръцка керамика от Аполония: доц. д-р Татяна Шалганова
Регионален исторически музей Враца
       Колекции:
Рогозенско съкровище, Могиланска могила: доц. д-р Татяна Шалганова

Материали за сайта предоставиха колегите: Ирко Петров (Исторически музей Хасково), ст.н.с.ІІ ст. д-р Нарцис Торбов и Георги Ганецовски (Регионален исторически музей Враца), Димитър Недев (Археологически музей Созопол), д-р Косьо Зарев (Исторически музей „Искра” Казанлък).
В попълването на базите данни на информационната система активно участват студенти от трети, четвърти и пети курс от департамент „История на културата” на НБУ.