facebook

Музей на НБУ

Научни форуми

 
 • Заключителна конференция на проект „Музей на НБУ“
 • Музеят на НБУ организира Заключителна конференция на проект KIN 1012 „Учебен музей на НБУ и Музейна мрежа“. 
  Тя се провежда на 24 април 2010 г. в НБУ в залата на библиотеката от 11.00 ч.

   

 • Панаир на музейни изложби – Русе 2010
 • Вторият Панаир на музейни изложби/ Museum exhibition fair (MEF) е основа за изграждане на съвременна репертоарна политика в музеите, форум за споделяне на добри практики.

  В десетилетията на промени в България смяната на модела на работа в музеите и галериите по отношение на временните изложби протича изключително бавно. Непознати за публиката остават формираните колекции и тематичните области, в които определени изследователи работят. Тъкмо това налага необходимостта от системност на временните експозиции, планирани във времето, от изграждане на репертоар. 

  Панаирът на музейните изложби е място, където се срещат уредници, представящи готов продукт – временни експозиции; панаир, на който музейните мениджъри, културни оператори или туроператори биха имали възможност да се ориентират в програмирането на експозиции на музеите и галериите. 

  Панаир на музейни изложби е съгласуван с Министерство на културата, Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” и Дирекция „Културно наследство”. 

  Работна програма:
  Панаир на музейни изложби
  Museum exhibition fair

  27 29 октомври 2010, Русе

  27 октомври, сряда

  Исторически музей, пл. Батенберг 3
  15.00 Регистрация: фоайе на Регионален исторически музей Русе
  16.00 Презентация и постер сесия – Добри реставрационни практики, Асоциация на реставраторите в България, Театрален комплекс „Доходно здание”, пл. Свобода.
  17.30 Панаир – представяне и договаряне на сувенири, Зала „Русе”, Исторически музей
  18.00 „Приятели на музеите”, филм на Арена медия, 28 мин.
  18.30 Вечер в музея с чаша вино

  28 октомври, четвъртък
  Театрален комплекс Доходно здание, пл. Свобода
  09.30 Oткриване и официални приветствия Министерство на културата на Република България, Кмет на Община Русе
  10.30 - 13.30 Първа работна сесия
  Възможности за мобилност на музейните колекции
  Презентации и дискусии с ключови участници и експерти
  Лаура Пастор, шеф на Икономически департамент, Музей Прадо,
  Мадрид, Испания – Управление на музейни колекции.
  Екатерина Джумалиева, Началник отдел „Музейна дейност и изобразителни изкуства“, Дирекция „Културно наследство“, Министерство на културата – Заключителен доклад и препоръки на
  работната група по „Мобилност на колекциите“
  д-р Людмила Димитрова, Явор Койнаков, Културен институт към
  Министъра на външните работи – Стратегия за представяне
  на българското наследство в чужбина.
  Снежана Йовева-Димитрова, Началник на политически кабинет, Министър без портфейл - Презентирането на изложби сред бъл-
  гарските общности в чужбина като механизъм за подкрепа на
  българската идентичност.
  Мария Тодорова-Симова, гл. инспектор в отдел “Движимо наслед-
  ство”, Главна дирекция “Инспекторат за опазване на културно
  наследство, Министерство на културата - Профил на времен-
  ните изложби в чужбина 2005-2010 г.
  доц. д-р Ирена Бокова, Нов Български университет/ Асоциация на
  Клубовете „Приятели на музея” - Четири изложби с една тема.
  доц. д-р Соня Алексиева, Нов Български университет – Музеят и него-
  вите публики: win-win zone.
  13.00 - 13.30 Дискусия
  13.30 - 15.00 Обедна почивка
  15.00 – 18.30 Втора работна сесия
  Презентации на изложби, мултимедия, дискусия и договаряне
  Драгомир Йорданов, Регионален исторически музей – Велико Търново,
  „Филип Тотю между мита и историята”
  д-р Даниела Станчева Цанкова-Ганчева, Национален военноисториче-
  ски музей - София – “Съдби белязани от войната”
  доц. д-р Валентин Плетньов, Регионален исторически музей – Варна
  – „Изложби в чужбина 2009/2010”
  Емил Михов, Национален музей на образованието – Габрово – „Училищни уреди и апарати”
  доц. д-р Николай Ненов, Регионален исторически музей – Русе – „Русенци на път“
  доц. д-р Валентина Ганева-Маразова, Нов български университет -
  Учебен музей на НБУ
  Росица Бинева, АЕК „Етър“ – „Етър... когато миналото оживява“
  Стела Димитрова, Даниел Руменов, Регионален исторически музей
  – Шумен - “Полъх от стария град”
  Мариан Нягу, Музей на Долния Дунав, Кълъраш, Румъния – Изкуство и
  магия през праисторията. Живот и смърт по Долен Дунав.
  Олга Петрова, Регонален исторически музей – Плевен, тема „Духовни
  реликви“
  Татяна Цанкова, Йорданка Шиякова, Дом на хумора и сатирата –
  Габрово, тема „Европейски срещи с хумористичното изкуство.
  Графика и рисунка“
  Ваня Йорданова, Регионален исторически музей „Стою Шишков“
  – Смолян – „Традиции и багри от Родопите“
  Грозделина Георгиева, Регионален етнографски музей – Пловдив, „Бързо, точно, срочно. Из историята на съобщенията”
  18.30 Дискусия

  29 октомври, петък
  10.00 Посещение на русенски галерии и туристически забележи-
  телности
  • Русенска художествена галерия
  • Музей на транспорта и съобщенията
  • Градският център на Русе – европейско наследство

  Организатори:
  Министерство на културата,
  Регионален исторически музей Русе,
  Подкрепа:
  Община Русе,
  Сдружение Приятели на музея,
  Сдружение Европейски пространства
  Партньори:
  Асоциация на реставраторите в България,
  Арена Медиа

   

 • Международна научна конференция „Хетеротопия и природни ресурси“
 • Международна научна online конференция на тема „Хетеротопия и природни ресурси“ ще се проведе на 10.10.2012 г. по Skype адрес: tshalganova

  Организатор: Музей на НБУ
  Научен ръководител: доц. д-р Татяна Шалганова

  Международна научна конференция „Хетеротопия и природни ресурси“

  ПРОГРАМА
  10.10.2012
  Модератор и превод: Валентина Ганева-Маразова

  Първо заседание 10.00 – 14.00
  10.00-10.30 ч. Valeria Fol. Rock Topoi of Faith in the Eastern Mediterranean And in Asia Minor during the Antiquity
  10.30-11.00 ч. Татяна Шалганова. Скалното светилище Беглик Таш 
  11.00-11.30 ч. Иван Маразов. Митологично осмисляне на скалата
  11.30-12.00 ч. Васил Марков. Тракийски мегалитни светилища от Западните Родопи, Пирин и Рила 
  12.00-12.30 ч. Athanassios Gouridis. The Thracian hinterland during the pre-Christian times: the case of the Central Evros area
  12.30-13.00 ч. E. Beksac, S. N. Beksac. El mar A la luz de los monumentos megaliticos de la Tracia Oriental y el Anatolia Noroeste 
  13.00-13.30 ч. Здравко Добрев. Олтарите на Перперикон
  13.30-14.00 ч. Божидар Чапъров. Тракийски династични центрове в Маджаровското рудно поле и древните пътища по река Арда. Находки и интерпретации 
  14.00-15.00 ч. – обедна почивка

  Второ заседание 15.00 – 19.00
  15.00-15.30 ч. Руслан Стойчев. Злато, сребро, мед и калай. Данни за рудодобива в Тракия и Средиземноморието през II – I хил. пр. Хр. 
  15.30-16.00 ч. А. Янков, Гр. Георгиева. Силата на наследството – един родопски пример за сакрализация на територия 
  16.00-16.30 ч. Владимир Демирев. Местно знание и сакрална памет
  16.30-17.00 ч. Ирко Петров. Древни паметници в Хасковски регион
  17.00-17.30 ч. Валерий Седых. О вариантах устройства оград тагарских курганов на юге Хакасии 
  17.30-18.00 ч. В.А. Булкин, В.Н. Седых. «Мьельнир» над Гнездовым
  18.00-18.30 ч. Б. Костова, Р. Берберова, Р. Гюров. Геоложки особености на Източните Родопи и влиянието им върху някои културни аспекти 
  18.30-19.00 ч. Михаил Михайлов. Мегалитната култура от гледна точка на туризма

  Регламент: доклад с превод на английски – 20 мин., следван от дискусия – 10 мин.

  Материалите ще бъдат публикувани в сборник от конференцията.

   

 • „Скандинавия и Балканите: Културни взаимодействия с Византия и Източна Европа през първото хилядолетие“
 • Международна конференция на тема „Скандинавия и Балканите: Културни взаимодействия с Византия и Източна Европа през първото хилядолетие“ ще се проведе на 25-26 септември 2012 г. в Нов български университет. Тя се организира от департамент Изкуствознание и история на културата на НБУ съвместно с Департамент по археология и класически изследвания на Стокхолмския университет със съдействието на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на Нов български университет и Фонд Учебни програми към Магистърски факултет на Нов български университет.

  Конференцията продължи с Образователен семинар „Теренно проучване на старите български столици Плиска и Преслав и култов комплекс „Мадара” на 27-28 септември 2012 г.

  Откриване: 25.09.2012 г. в 10.00 часа в НБУ, Корпус I 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“

   

 • Научна конференция Съвременният музей. Интерпретация на музейни обекти
 • Организатори: Музей на НБУ
  Департамент „Изкуствознание и история на културата“
  Проект ЕМЕЕ „Музеите представят Европа“ – България

  Участници: Национален исторически музей, Регионален исторически музей – Сливен, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Нов български университет и др.

  Научната конференция е посветена на много актуална за европейската културна общност тема и участието на НБУ в търсенето на съвременни решения има вече история. В резултат на тези усилия беше създаден учебният Музей на НБУ през 2010 г., организиращ понастоящем своята 20-та изложба. 

  27.05.2015 г.
  галерия УниАрт


  ПРОГРАМА

  10:30 – Откриване на конференцията
  Панел I – Музей и среда
  Водещ: доц. д-р Татяна Шалганова
  10:40 – Тракийското културно наследство и някои възможности за неговата музейна интерпретация чрез новите информационни и комуникационни технологии
  проф. дин Валерия Фол, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Институт за балканистика с Център по тракология
  10:50 – Виртуализация на музейния обект
  д-р Васил Марков, НБУ
  11:00 – Музей и културни пейзажи 
  доц. д-р Ирена Бокова, НБУ
  11:10 – Презентация на археологически обекти: между науката и туристическия атракцион
  (върху примера на Бирка и Велики Преслав)
  доц. д-р Оксана Минаева, НБУ 
  11:20 – 11:30 Дискусия 
  11:30 – 12:00 Кафе-пауза

  Панел II – Предмет и послание
  Водещ: доц. д-р Валентина Ганева, Музей на НБУ
  12:00 – Тематичен план на изложба „Антична торевтика“
  проф. Иван Маразов, НБУ
  12:10 – Червенофигурната керамика от Далакова могила
  доц. д-р Татяна Шалганова, НБУ
  12:20 – Златна полумаска от района на Сливен. Опит за интерпретация
  Николай Сираков, Регионален исторически музей – Сливен
  12:30 – Гърци и варвари – един драматичен диалог
  Меглена Костадинчева, докторант, департамент „Изкуствознание и история на културата“
  12:40 – Музеят и „обективиране“ на обекта
  д-р Владимир Демирев, Регионален исторически музей – Сливен
  12:40 – 13:00 Дискусия 
  13:00 – 14:00 Обедна почивка 

  Панел III – Музеи и публики
  Водещ: доц. д-р Татяна Шалганова
  14:00 – Новата интерпретация на музейните обекти, като способ за привличане на посетители (съвременни европейски практики)
  Мадлен Янева, Национален исторически музей
  14:10 – От музеен предмет към познание: подходи при работа с деца
  Тодор Т. Петев, Образователен център „Exploratorium“, Фондация „Моят музей“
  14:20 – Музей и сценографска интерпретация
  доц. д-р Валентина Ганева, Музей на НБУ
  14:30 – Разказът в съвременния музей
  Миладин Петков
  14:40 – Интерактивна интерпретация в музея
  Ели Тодорова
  14:50 – 15:00 Дискусия 
  15:00 – Закриване на конференцията

   

 • Конференция уъркшоп „Учебният музей. Функции и стратегии“
 •     

   Проект КИН-1012 „Учебен музей на НБУ и Музейна мрежа”
  организира научна конференция уъркшоп с международно участие на тема:
  „Принципите на музейната мрежа и образованието. Учебният музей. Функции и стратегии”
  Тя се провежда в РИМ Хасково и в Музей „Александровска гробница” на 5 и 6 юни 2009 г.

  ПРОГРАМА
  5 юни.
  17.00-19.00 ч. Пристигане, регистрация и настаняване в хотел „Родопи”.
  6 юни.
  9.00-10.30 ч. Пристигане, регистрация в Регионален исторически музей Хасково.
  10.30-12.00 ч. І заседание, водещ доц. д-р Татяна Шалганова.
  Откриване на конференцията
  10.30-11-00 Приветствия.
  11.10-11.20 Доц. д-р Татяна Шалганова, НБУ. Встъпително слово.
  11.20-11.30 Проф. д.н. Иван Маразов, НБУ. Доклад: Въображаемият музей.
  11.30-11.40 Проф. д-р Георг Краев, НБУ. Доклад: Музеят като разказ.
  11.40-11.50 Д-р Валентина Ганева, НБУ. Доклад: Временните експозиции в структурата на дейността на Музея на НБУ.
  11.50-12.00 Доц. д-р Ирена Бокова, НБУ. Доклад: Институцията „приятели на музея”.
  12.00-12.10 Доц. д-р Оксана Минаева, НБУ. Виртуална колекция „Средновековна металопластика по българските земи” при Учебен музей на НБУ: принципи на изграждане.
  12.10-12.20 Доц. д-р Валерий Седых. Из опыта использования археологических коллекций кафедры археологии Санкт-Петербургского университета в учебном процессе.
  12.20-13.30 ч. – обедна почивка
  13.30 ч. Тръгване за Музей „Александровска гробница”
  14-15 – разглеждане на музея и копието на гробницата
  15.00–16.00 ч. ІІ заседание, водещ Ирко Петров.
  15.00-15.10 Ст.н.с. д-р Иван Райкински, РИМ Враца. Музейните издания и ролята им в обучението.
  15.10-15.20 Д-р Косьо Зарев, ИМ Казанлък. Доклад: Оригинал, копие и макет и тяхното място в експозицията на музея.
  15.20-15.30 Георги Кюпчуков, РИМ Сливен. Доклад: Социалната функция на музея. Музей и община.
  15.30-15.40 Димитър Недев, АМ Созопол. Доклад: Възможности на изнесеното обучение. Сътрудничеството на АМ Созопол с НБУ.
  15.40-15.50 Георги Майсторски, РИМ Шумен. Доклад: Учебният музей – възможност и перспективи.
  15.50-16.00 Ст.н.с. д-р Николай Ненов, РИМ Русе. Доклад: Русезнание – музейно образование.
  16.00-16.10 Светослав Милев, ХГ Сливен. Доклад: Временната живописна изложба в дейността на учебния музей.
  16.10-16.30 ч. – почивка
  16.30-18-30 ч. ІІІ заседание, водещ д-р Валентина Ганева.
  16.30-16.40 Проф. д.н. Чавдар Попов, НХА, София. Доклад: Съвременно изкуство и учебен музей.
  16.40-16.50 Доц. д-р Костадин Рабаджиев, СУ. Доклад: Музеология в университетското обучение.
  16.50-17.00 Ст.н.с. д-р Дечко Лечев, Шумен. Доклад: Образователните функции на музея.
  17.00-17.10 Д-р Владимир Демирев, РИМ Сливен. Доклад: Филми за документиране и съхраняване на фолклора.
  17.10-17.20 Ирко Петров, РИМ Хасково. Доклад: Проблеми на изграждането на археологическата учебна колекция.
  17.20-17.30 Д-р Нарцис Торбов, РИМ Враца. Доклад: Специфика на античната колекция на РИМ Враца и университетското обучение и практика.
  17.30-17.40 Руслан Стойчев, Институт за изкуствознание БАН. Доклад: Софтуерни вазможности за изследване на металните съдове. Създаване на база данни за анализ на фиалите от Тракия.
  17.40-17.50 Петър Зидаров, НБУ. Доклад: Реферативната колекция и мястото й в обучението в НБУ.
  17.50-18.00 д-р Атанасиос Гуридис, Суфли, Гърция. Доклад: Историческа архитектура и учебен музей.
  18.00 – Дискусия