Музей на НБУ

Изложби

Богатства от Музейната мрежа - Първа експозиция на Музея на НБУ

Април – юни 2010

На 23 април 2010 е официалното откриване на Музея на НБУ с неговата първа експозиция "Богатства от Музейната мрежа". В нея са представени експонати от фондовете на музеите от Музейната мрежа - РИМ Враца, РИМ Шумен, ИМ Хасково, АМ Созопол и ИМ Казанлък, от РИМ Русе, от колекция "Арес", както и художествени творби и колекции на Музея на НБУ, придобити от дарения.

 • Културната следа - РИМ Хасково в Музея на НБУ
 • Ноември 2010 – март 2011

  Човешката култура от миналото е запазена само като „следи”, които откриваме главно в археологическите находки. Като тръгваме по тези следи, често оскъдни и фрагментарни, ние се стремим да се върнем в историята, дори преди нея, да се докоснем до духа на далечното и отминало време, да осъществим диалог между епохите. Праистория, траки, римляни, ранно християнство ... Пластовете на времената се наслагват безконфликтно или насилствено, за да бъдат разкрити днес като истинско наследство на земите, където текат Тунджа, Арда и Марица – пътища на завоеватели, на търговци, на дипломати.

  Тази изложба ни въвежда в едно богато минало, следите от което до днес се забелязват върху скалите на Хасковския регион. Това е една от най-наситените с мегалити области на България: долмени, кромлехи, менхири, скални гробници и ниши привличат учени и туристи с вечната загадка – кой ги е издигнал, за какво са служели, как са ги осмисляли? Те лежат върху земите, които са населявани от траките и по-късно върху техните следи одрисите ще издигат каменни гробници, за да погребат своята тайна за живота след смъртта. Със своите ненадминати стенописи гробницата от Александрово беше подаръкът от тракийската древност, който дълго време очаквахме. Нейният дромос ни отвежда в света на безсмъртието. Миналото оставя своите следи главно в паметниците, свързани със смъртта. А безсмъртието наистина е постигнато – древните продължават да живеят и днес чрез нашето възхищение от техните творения.

  Реплики на някои от участващите в експозицията съдове и сечива са създадени от студенти в рамките на експерименталната студентска работилница при интегрирания Център за научни изследвания и обучение при Музея на НБУ "Хетеротопия и природни ресурси", създаден в рамките на финансирания от Фонда за научни изследвания едноименен проект.

  Изложбата и каталогът към нея са осъществени със съдействието на Централния фонд за стратегическо развитие при Настоятелството на НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ и изключителното съдействие на колегите от Регионален исторически музей ХАСКОВО.

 • Началата - образи и знаци
 • На 21 април в 17 часа отваря врати новата пролетна семестриална експозиция на Учебния музей на НБУ „Началата – образи и знаци”. Оригиналната концепция събира на едно място шедьоври от праисторията и тракийската епоха (от музея във Враца) и картини на известния български художник проф. Иван Кирков (собственост на Тракарт, Пловдив и на НБУ). Обединяващата идея на експозицията е в стойността на художествената творба като език, на който са записани представите на човека за света. Създадените в глина, бронз, сребро и живопис образи проговарят, донасяйки до нас послания от хилядолетията и откровенията на един голям художник. Това е диалог между епохите за задачите и ценностите на изкуството. Ясно е, че в началото, наред със словото, е бил и образът. Може би никога няма да можем да прочетем пиктограмите върху праисторическите съдове и плочки, но сме сигурни, че всеки орнамент е не само, и не толкова украса, колкото цялостен космологичен текст.

  Изложбата, която представяме на вашето внимание, е замислена около идеята за началото. Всяко общество изгражда своята представа за идентичност като определя своя духовен произход – онази традиция, с която усеща връзка, онези корени, от които „израства”. Така то създава своя „пантеон”, своя „иконостас”, своя „ларариум” – дефинира своето начало, своя принцип.

  Модерното време поставя хората пред нови и нови изпитания, но пътищата за тяхното осмисляне са плод на механизмите на човешкото мислене. Затова неминуемо търсим опора в традицията. Тя ни дава необходимата легитимност и сигурност, стабилност и цялостност.

  Що се отнася до пластичното изкуство, изборът на „прадеди” от изобразителния арсенал на цялата история на изкуството е неразделна част от неговото развитие: ренесансът избира античността, класицизмът също, но през призмата и филтъра на ренесанса и т.н. Модерното изкуство, отказало се от перспективата да „разказва” и „описва” близо до натурата, търси своите „прародители” в онези периоди от историята, когато изображението „говори” всеобщия универсален език – езика на знака. Времето, когато образът е знак, а композицията – подредба на света. То се обръща към далечната темпорална застиналост, характерна за безвременните периоди от праисторията.

  Фокусът на изложбата е именно тази пресечна точка на праисторическото изкуство от колекциите на РИМ Враца и модерното художествено мислене, въплътено в рисунките на Иван Кирков от колекцията на Културен Център Тракарт Пловдив. Защо модерният човек предпочита архаизма на неолита или примитивността на тракийското изкуство пред съвършенството на класиката? Какво търси в лаконичните форми на глинения идол и какво открива в тайнствения лабиринт на неговия орнамент? Дали само патината на хилядолетията предизвикват тези предпочитания или в цикличната смяна на художествения вкус има по-дълбинни закономерности, свързани с механизмите на възприятието? Може би за отговорите на тези въпроси ще ни помогнат възхитителните рисунки на Иван Кирков. В тях ние виждаме не емоционална стихия от линии и цветове, макар че рисунката много често се използва за улавяне на спонтанно състояние.  В малките листове се срещаме с концепирани, изведени, обобщени и осмислени форми и разработени композиции. Въпреки „нетрайния” „мимолетен” жанр на рисунката, изпълнена понякога и с химикал и флумастер, тези работи на Иван Кирков „говорят” с хилядолетния „език” на избрания „прародител” – със силата на обобщението, с премерената точност на мисълта. Да, на места сякаш долавяме далечно ехо от стилизацията и обобщението на неолитните майстори. Но нашата цел не беше да търсим „влияния”, а да покажем как езикът на пластиката възражда архитипни формули хилядолетия след като са били намерени.

  В изложбата тези "формули" живеят и по друг начин - чрез уголемените реплики на култова сграда и на идол на Великата богиня-майка, чиито оригинали от праисторията също участват в изложбата. Репликите са създадени от студентки по керамика в рамките на експерименталната студентска работилница при интегрирания Център за научни изследвания и обучение при Музея на НБУ "Хетеротопия и природни ресурси", създаден в рамките на финансирания от Фонда за научни изследвания едноименен проект.

  Като съпоставяме архаичното и модерното ние искаме да елиминираме хронологията и да представим вечните ценности. Да покажем, че неолитният грънчар е притежавал художествената увереност, защото се е опирал на традицията, както Иван Кирков дори в беглата скица вече залага картината, защото е сигурен в своето виждане за света.

   

   

 • Аква-култура
 • Ноември – декември 2011

  Музеят на НБУ организира изложба “Аква-култура” в сътрудничество с департамент “Науки за Земята и околната среда” и Исторически музей “Искра” гр. Казанлък. Това е поредната инициатива на Музея на НБУ в рамките на Музейната мрежа в България.

  Основната идея на изложбата е фокусирана върху водата, но през призмата на "природа" и "култура" и експонатите представят различни "водни" същества - раковини и сирени, както и акварелни произведения на изкуството и т.н. Изложбата е осъществена с активно студентско участие в рамките на експерименталната студентска работилница при интегрирания Център за научни изследвания и обучение при Музея на НБУ "Хетеротопия и природни ресурси", създаден в рамките на финансирания от Фонда за научни изследвания едноименен проект.

  В изложбата участват експонати от три частни колекции и от сбирките на ИМ “Искра” Казанлък и Музея на НБУ.

 • Домашният култ
 • Декември 2011 – май 2012

  Изложба "Домашният култ"

  Учебният Музей на НБУ и Съюзът на колекционерите Ви канят на откриване на изложбата “Домашният култ” на 20 декември в 17.30 часа.

  Изложбата представя колекцията на Антонио Василев от български домашни икони и култови предмети. Тя се осъществява по проект, финансиран от програма “Култура” на Столична община в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата.

  Посвещаваме изложбата на 20-годишнината на Нов български университет.

 • Сердика е моят Рим
 • октомври 2012- февруари 2013

  МУЗЕЯТ НА НБУ представя на софийската общественост поредната си семестриална изложба „СЕРДИКА Е МОЯТ РИМ”, за която гостуват експонати от фондовете на Общински културен институт „Музей за история на София”. Официалното откриване ще се състои на 3 октомври в 17.00 часа в залата на Музея на НБУ.

  Изложбата се осъществява по проект към Програма "Култура" на Столична община в подкрепа на КАНДИДАТУРАТА НА СОФИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА.

  В настоящата изложба са представени разнообразни по характер и функция предмети, постъпили в Софийския исторически музей в резултат на почти половинвековни археологически проучвания на територията на столицата, обхващащи различни области от живота на антична Сердика в периода на т. нар. “късна античност” – от строителството, през ежедневния бит до религията и култа.

  Изложбата  е озаглавена с прочутото изречение на император Константин и показва културното наследство Сердика от ІV – VІ век. Късноантична Сердика има възлова роля за разбирането на културните процеси в Европа от този период. Важни за разпространението на християнството в Европа са решенията на Сердикийския църковен събор, допринесъл за установяването на християнската догматика.

  Изложбата ще бъде представена и на участниците в провежданата на 25-26 септември в НБУ международна конференция СКАНДИНАВИЯ И БАЛКАНИТЕ: Културни взаимодействия с Византия и Източна Европа през първото хилядолетие, организирана съвместно със Стокхолмския университет.

  Подготовката на изложби в Музея на НБУ има и подчертано образователни аспекти.

  Чрез участието на студенти в различните музейни дейности около създаването на изложбата научно-творческата дейност се свързва с практиката и чрез експериментални, стимулиращи студентската творческа активност задачи допринася за развитието и на интерактивни форми на учебния процес. Студенти (от различни специалности) са и гидове и пазители в експозиционната зала на Музея на НБУ, подготвяни за това със специално насочени лекции по изложбата. Те имат за задача и да привличат и атрактивно да осведомяват своите колеги, както и всички посетители на Музея. Студенти по изобразително изкуство участват в подготовката на рекламните материали (плакат, покана и под.), студенти по изкуствознание и културология подготвят текстове, промотиращи изложбата в медиите. Всичко това прави от студентската среда от приятели на Музея активни разпространители на каузата на българското художествено наследство.

  Така изречението на император Константин "СЕРДИКА Е МОЯТ РИМ" придобива и съвременни измерения, то изразява и отношението на младите хора към днешна София, осмисляща и съживяваща многовековните си традиции.

 • В сърцето на Азия II в Музея на НБУ
 • Февруари – март 2013

  Изложбата представя фотографии, направени по време на Международната археологическа експедиция в „Долината на царете“ в Република Тува, Руската Федерация. Студентите Кристиана Глузова, Милен Миланов и Александър Николов от Нов български университет взеха участие в нея през месец август 2012 г.

  Музеят на НБУ беше поканен да организира участие на студенти от Нов български университет. Цялостната експедиция се финансира от Руското географско дружество, а проектът за пътуване на тримата наши участници беше подкрепен от Централния фонд за стратегическо развитие и Студентския съвет на НБУ.

  Пътуването започна с полет София – Москва и по време на неколкодневния си престой студентите имаха възможност да посетят някои от забележителностите на руската столица. Оттам, отново със самолет, те пристигнаха в град Кизил, столицата на Република Тува.  Тя е разположена в Южен Сибир и е част от Сибирския федерален окръг и Източносибирския икономически район. Тува е известна със своите археологически находки и богата история, в която се съдържат следи от древни цивилизации и народи.

  В Република Тува българските участници прекараха три седмици, през които имаха възможност да се включат в мащабна международна археологическа експедиция – работиха на разкопките и в изследването на скитски могили от 7-5 в. пр. н.е. Ръководители на експедицията бяха видни руски учени в областта на археологията, а в качеството на доброволци участваха студенти и млади учени в областта на археологията, изкуствознанието и географията от над 30 страни.

 • В сърцето на Азия II в Руския културно-информационен център
 • 3 - 25 април 2013 г.

  Изложбата от фотографии представя участието на студенти от програми „Изкуствознание и артмениджмънт“ и „История на културата“ в Международната археологическа експедиция в Република Тува, Руска федерация през лятото на 2012 г.

  Автор на снимките е Александър Николов – участник в експедицията.

  Участието на студенти от НБУ беше финансирано от Руското географско дружество, Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ, Студентския съвет и департамент „Изкуствознание и история на културата“ в НБУ.

  Изложбата в Руския културно-информационен център се организира в рамките на Евразийски културен коридор „Пътят на конника“.

   

   

 • Тракийската крепост Драгойна
 • Ноември 2013 – април 2014

  Музеят на НБУ Ви кани на откриването на новата си изложба “Тракийска крепост Драгойна в Музея на НБУ”, организирана в сътрудничество с регионален археологически музей гр. Половдив. В изложбата участват находки от над 10-годишните археологически проучвания на тракийската крепост на връх Драгойна, Първомайско. Те се показват за първи път в София. Гости на откриването ще бъдат г-н Ангел Папазов, кмет на град Първомай и доц. д-р Костадин Кисьов, директор на РАМ Пловдив.

   

   

 • Накитът - РИМ Сливен в Музея на НБУ
 • Май – юли 2014

  Музеят на НБУ продължава активното сътрудничество с музеите от страната, за да покаже богатствата на техните фондове в редица тематични експозиции.

  От май до юли 2014 г. Регионалният исторически музей Сливен гостува на Музея на НБУ с изложба „Накитът“. Експозицията е подбрана само от фондовете на този богат музей и обхваща всички културни епохи – от праисторията до началото на 20 в.

  Основната цел на организаторите на изложбата е да покажат бижутерните изделия не само като елементи на украсата на човека и коня, но и като разпознаваеми за носителите на дадена култура знаци на етническа и социална принадлежност. Изработени от различни материали – злато, сребро, бронз, кост, създадени през различни епохи, превеждащи вкусовете на различни етнокултурни традиции, експонатите възсъздват пъстрата картина на развитието на това високо изкуство през хилядолетията.

  Не е случайно, че в експозицията са включени и украси към конската амуниция от тракийско време. През онази епоха конят е бил част от интегралната идентичност на владетеля. За пръв път находките на Г. Китов от разкопките в Сливенската „Долина на царете“ напускат музея в Сливен, за да илюстрират тази традиция и да покажат на зрителя майсторството на тракийските торевти. Също така за пръв път столичният зрител ще види накити от ранножелязната епоха, от римско време, от периода на българското Възраждане, които ще допълнят неговите познания за изкуството по нашите земи.

  Благодарим на нашите колеги от Регионалния исторически музей Сливен за готовността и щедростта, с която ни предоставиха скъпоценните артефакти, за тяхната специализирана помощ в подбора на експонатите и съставянето на каталога.

 • ПОСЛАНИЯ - Васил Стоилов на 110 години
 • Декември 2014 – май 2015

  Музеят на Нов Български университет и Центърът за документи и архивни фондове в НБУ Ви канят на изложба по повод 110-годишнината от рождението на Васил Стоилов.  Дойде време колекциите на Центъра за документи и архивни фондове, съставени от дарители на университета, да дебютират на тази бързо и уверено утвърдила се сцена. Рисунките не са показвани в изложби и не са известни на публиката. Те представляват особен интерес за студентите по изкуствознание и изобразително изкуство и за изследователите на творческото дело на художника – изтъкнат живописец, но и забележителен рисувач. Качеството им на изпълнение, техният брой и възможността за тематичното им обособяване дават възможност за експонирането им както в самостоятелна изложба, така и допълнени от ръкописи, вещи и фотографии, съставящи фонд „ Проф. Васил Стоилов“ в Центъра за документи и архивни фондове на НБУ. Изложбата се осъществява със съдействието на Централния фонд за стратегическо развитие при Настоятелството на НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ.

 • Генко Генков от Колекция Димитър Инджов
 • Юни – ноември 2015

  Музеят на НБУ Ви кани на официалното откриване на изложбата „Генко Генков от Колекция Димитър Инджов“. Сред представените творби на големия български художник ще има и такива, които ценителите ще имат възможност да видят за първи път. Изложбата се организира в сътрудничество със Съюза на колекционерите в България и ще бъде представена от академик Светлин Русев.

  Фотограф Вихра Велкова

 • Ивайло Петров. Слово и образ.
 • Декември 2015 - април 2016

  Ивайло Петров е едно от големите имена в българската литература. Но той се отдава с не по-малка страст и на изобразителното изкуство. Тази изложба се опитва да покаже неговата чувствителност именно като художник – една малко известна на публиката страна на неговия талант.

 • ПОЕЗИЯТА НА РАЗУМА. Изложба на Иван Кирков в Музей на НБУ.
 • Декември 2016 – април 2017

  Иван Кирков е сред поколението творци, осъществили голямата промяна в българското изкуство в началото на 60-те години. Той е изключително разнообразен и плодовит художник: работи в различни жанрове и техники на живописта, книжната графика, монументалните и декоративните изкуства. Въпреки ранното си признание, той не се ограничава в рамките на един стил или маниер, не минава през различни стилови периоди, а съобразява формалното изграждане на картината с идеята или емоцията си. Това, което го отличава във всичките му творби, е чувството за мярка, вкус и стил. Може би именно поради това той е особено ценен от частните колекционери.

  Музеят на НБУ със съдействието на галерия УниАрт организира изложба на творби на Иван Кирков от частни сбирки, някои от които не са дори още показвани. В изложбата участват творби на Иван Кирков от колекцията на НБУ, събирана от проф. Богдан Богданов. Посвещаваме я на 85-годишния юбилей на Иван Кирков и на паметта на проф. Богдан Богданов.

  Имаме амбицията да събудим отново интереса към този необикновен художник и неговия прекрасен свят.

 • Преживяването на малките неща
 • Изложба на проф. д-р Людмил Георгиев

  Април – май 2017

  Това е трета самостоятелна изложба на проф. Людмил Георгиев. Както самият той твърди - акварелът си остава постоянната му любов поради трудното му овладяване, а техниката му изисква посвещение именно заради подмамващата простота и непоправимата окончателност на всеки щрих.

  Авторът е известен с карикатурите си, отпечатвани във вестници и списания у нас и в чужбина в периода 1968 - 1991 г.

  През 1969 г. предлага за първи път миниатюрни копия на икони в магазините на Съюза на българските художници, рамките на които резбова сам.

  Има сериозни постижения в т.н. овчарска резба. Занимава се с изработването и осъществяването на проекти, смесващи провинциалния с винтидж стила в интериорното обзавеждане.

  Смята, че изкуството е много лична изява и не претендира за признание. Намира за достатъчно, ако наблюдаващия работите му изпита моментно удоволствие.

 • Благотворителна блиц изложба „България 360°„
 • 10 юни, от 10 до 17 ч. 2017 г.

  В подкрепа на 4-годишния Борис Владимиров, който страда от тежка форма на епилепсия.

  Изложбата представи фотографии и рисунки на млади автори от различни части на България, обединени от обичта към родината и желанието тя да бъде споделена.

  Инициатор и двигател на кампанията беше Габи Илиева – десетокласничка от 88 СУ "Димитър Попниколов". Тя заедно със съучениците й от 10 а клас положиха много труд и с огромно желание доведоха кампанията до успешен край.

  Кампанията беше подпомогната организационно от Музей на НБУ. Департамент "Изкуствознание и история на културата" финансира отпечатването на снимките, а НБУ закупи едно произведение.

  Събрани бяха 970 лв.

 • Петербургската художествена академия и нейните български възпитаници
 • Юни – октомври 2017

  През 1757 г. в Санкт-Петербург е основана „Академията на трите най-благородни изкуства“, която да подготвя майстори на живописта, архитектурата, скулптурата и гравюрата. Това е едно от най-старите учебни заведения с такъв профил в Европа. От нея са излезли редица велики руски художници като И. Репин, А. Куинджи, П. Чистяков, В. Маковски и др.

  Изложбата „Петербургската художествена академия и нейните български възпитаници“, организирана от Музея на Академията в Санкт-Петербург и Музея на Нов български университет, показва стари фотографии (19 – началото на 20 в.), отразяващи живота на Академията, както и произведения на наши творци, завършили института „И. Е. Репин“: Станислав Доспевски, Марко Бехар, Димитър Остоич, Огнемир Киров и Атанас Шаренков. Показани са и някои трудове на наши изкуствоведи, учили в този институт: Иван Маразов, Дора Каменова, Розалина Пепеланова.

  С тази международна проява Музеят на НБУ се надява да постави началото и на други изложби в сътрудничество с музеите на Санкт-Петербург.