facebook

Музей на НБУ

Новини

manchev-the-end-of-contemporary-art-korica-fin_678x410_crop_478b24840a
07.06.2023 17:00

Съвременният музей и бъдещето на изкуството

Среща-разговор по повод на книгата на Боян Манчев "Краят на съвременното изкуство?"

Музей на НБУ


Организатор:
Музей на НБУ


Лектор:
доц. Боян Манчев

Модератори:
гл. ас. д-р Методи Методиев и
Веселина Райкова – студентка от БП „Изкуствознание и артмениджмънт“


Участници:
студенти от БП „Изкуствознание и артмениджмънт“ и МП „Сравнително изкуствознание“


Събитието ще бъде открито с изложение на доц. Боян Манчев (част от програмата на Музея на НБУ), което ще бъде последвано от беседа със студенти-изкуствоведи от бакалавърската и магистърската програма, която ще представи протичането на обичайно занятие в НБУ. Беседата ще има за цел да приобщи гостите и кандидат-студентите в увлекателен разговор около съвременните тенденции в развитието на музейната институция и изкуството.


В книгата „Краят на съвременното изкуство?“ драматургът и философ доц. Боян Манчев е събрал свои студии и лекции върху феномени на съвременното изкуство.


Събитието е част и от Дни на отворените врати на НБУ.