facebook

Музей на НБУ

 

Учебният музей на Нов български университет е открит на 23.04.2010 г. с изложбата „Богатства от музейната мрежа“. Пространството за представяне на колекции и сбирки е създадено по проект „Учебен музей на Нов български университет“ с ръководител доц. д-р Татяна Шалганова. Проектът е финансиран от Националния фонд за научни изследвания при МОН, Програма за културното наследство.

 

 

Учебният музей е нова форма на музейна дейност, обвързваща го по-тясно с образованието. Пред него стои задачата да осигури практическото обучение на студенти от различни хуманитарни и социални програми в НБУ. Всеки семестър в залата се открива нова временна изложба, подбрана и осъществена от самите студенти. По този начин те придобиват знания и умения за своята бъдеща професия. Целта е да се активизира и оптимизира процесът на обучение, да се съчетае преподаването в лекционната зала с практическата работа в музейното пространство. Приобщаването на младите хора към дейността на музея възпитава отношение и съпричастност към културно-историческото наследство на България.

Именно в музея студентите могат да се запознаят отблизо с технологията, иконографията и стила на паметниците на древната култура и на произведенията на съвременното изкуство. Тук те придобиват знания и умения в областта на музейното дело, организирането и подреждането на изложби, както и на тяхното огласяване в медиите. В Музея на НБУ студентите се докосват до хилядолетната култура по нашите земи и получават достъп до научни и образователни проекти, разработвани от екипа на Музея.

 

Десетилетията

  

На 3 май 2023 г. отвори врати напълно обновеният Музей на Нов български университет с интерактивната експозиция  „Десетилетията на НБУ – идеи и личности“.

Експозицията е посветена на историята на Нов български университет. Тя се състои от 8 модула, които проследяват различни аспекти от пътя на университета чрез снимки, видеа и материални свидетелства, фокусирайки се върху ролята на личностите.

„Експозицията е отворена към бъдещето, защото тя не приключва днес. Защото гигантското вдъхновение, усилие, постоянната работа на всеки от вас, продължават. И този музей ще се опита да прави точно това - да продължава да разказва собствената си история чрез историята на всеки един от нас.", сподели при откриването на изложбата Ректорът проф. Пламен Дойнов, д.н.

 

 

Директор

гл. ас. д-р Методи Методиев


Ели Тодорова - специалист (уредник)
e-mail: etodorova@nbu.bg
Тел. 02/8110559