Музейна мрежа в България
 
Начало » Каталог
 
НМК 0001 Скален комплекс "Глухите камъни"

Музей: Музейна мрежа в България
Намира се в: Дигитална база данни - Недвижими паметници на културата

Тракийски култов комплекс Глухите камъни
2 скални гробници, скални ниши, стълба, басейн.
8 км от с. Малко Градище.

Тракийският комплекс е разположен върху четири скални масива, разделени от дълбоки проломи.
Скална гробница 1: изсечена в подножието на най-високия скален зъбер. Тя има южно ориентиран арковиден вход, засводена гробната камера и скално ложе, над което е изсечена правоъгълна ниша.
Скална гробница 2: незавършена, разположена на 2 м западно от първата гробница.
Скални ниши. Многочислени трапецовидни ниши са изсечени в скалата над гробниците. В околните зъбери са оформени още над 200 трапецовидни и по-рядко цилиндрично засводени  ниши.
Стълба:  изсечена в скалата  източно от гробницата. Тя е разделена от  малка площадка на две части. Долната част има 19 стъпала и е оринтирана в посока  север-юг. Горната част завива на запад и след 13 стъпала извежда на върха на скалата.
Басейн: изсечен на върха на скалата. Той е с размери 3,20 на 3,00 м. Южната и северната му страна са стъпаловидно оформени.
Раннохристиянска базилика е разположена в подножието на скалата. Има следи от стенописи и са открити монети от 5 в. Каменни насипи от съборена крепостна стена от ломени камъни без спойка са видими на места по склоновете.
Лит. Д. Алdджов, Мегалитите; Н. Ангелов. Село Малко Градище. – София, 2000, 11-12; Catalogue of the cultural – historical heritage of the municipalities Lubimec. Madjarovo, Ivailovgrad. Sofia. 2005.

м. Глухите камъни, с. Малко градище, община Любимец, Хасковско
Дата: желязна епоха (най-ранните материали са от Х – ІХ в. пр. Хр.)


 
 
 
За контакти Полезни връзки