Музейна мрежа в България
 
Начало » Каталог
 
НАВ 0002 Кана, Симеоновград

Музей: Музейна мрежа в България
Намира се в: Дигитална база данни - Находки

Кана
Сребро с позлата.
Височина – 12,6 см; диаметър  -  6,1 см.
Погребение.

Украса по тялото: Канелирани извиващи се навън островърхи листа. Редуват се позлатени с непозлатени растителни мотиви. Дръжката захваната за ръба на устието и в най-широката част на съда. Шията отделена от тялото с релефна позлатена лента от овули.
Паралели: Рогозенско съкровище, кани №№ 143, 145-150; Розовец и Дервени.

Симеоновград.
Дата: 4 в. пр. Хр.
РИМ Хасково Инв. № А- 4589

 
 
 
За контакти Полезни връзки