Музейна мрежа в България
 
Начало » Каталог
 
НАВ 0008 Кана № 154, Рогозен

Музей: Музейна мрежа в България
Намира се в: Дигитална база данни - Находки

Кана № 154
Сребро с позлата. 
Височина – 14.3 см; на устието 6 см, тегло 109 г.
Съкровище.

Гравирана и изчукана украса. 2 хоризонтални пояса от кима отделят тялото от шийката. Дръжката завършва със стилизирана палмета. Отвън на дъното е гравирана 16-листна розета. Върху тялото е изчукана релефно сцена, съставена от три еднакви повтарящи се мотива: герой, преследван от жена с копие, а между тях протоме на кон и фигура на лъв-грифон.
Героят е гол, държи кривак и зад него се развява лъвска кожа. Тези атрибути го идентифицират като Херакъл. Фигурата на преследвачката е облечена в къс до коленете хитон, тя е с боси крака и развети коси, в ръцете си държи копие, което е насочила към главата на героя, а с десния си крак го е настъпила по лявото коляно – жест на подчиняване. Атрибутите я идентифицарт като амазонка. Цялата сцена би могла да се интерпретира като познатата в гръцкия мит борба на Херакъл с царицата на амазонките Иполита. Тук обаче героят ще бъде победен. В трикратното повторение на сцената се отразява идеята за множественост на този подвиг на юначната мома – тя броди по света и мери силите си с герои. Само този, който я победи, може да се ожени за нея.
Паралели. Образът на Херакъл е популярен в тракийската иконография: фиала № 4 от Рогозен, апликации от Мрамор могила, Долна Козница и Кралево. Това се дължи на обстоятебството, че траките виждали в него подвизите на своя местен герой.
Лит. И. Маразов. Съкровището от Рогозен. София. Секор. 1996: 192-206; Б. Николов. Каните от Рогозенското съкровище. - Изкуство, 1986 -6, 17-37. Друга интерпретация вж. у I. Venedikov. The Hyperboreal Deities in the Thracian Pantheon. – In: A. Fol (ed) The Rogozen Treasure. Sofia.1989: 72-89.

Рогозенско съкровище
Дата: втората половина на 4 в. пр. Хр.
РИМ Враца Инв. № Б-460
НИМ Инв. № 22457

 
 
 
За контакти Полезни връзки