Музейна мрежа в България
 
Начало » Каталог
 
НАВ 0004 Фиала № 4, Рогозен

Музей: Музейна мрежа в България
Намира се в: Дигитална база данни - Находки
Фиала” № 4
Сребро с позлата. Лята
Височина – 2 см; на устието 13.6 см, тегло 182.8 г.
Съкровище.

Формата е като на фиала, но дъното е плоско, без омфалос. Изчукана и цизелирана украса на емблемата, припоена отвътре на дъното.  Представена е сцената „Херакъл съблазнява Тегейската принцеса Авге”. Нейното име е изписано над главата й, докато пред главата на героя четем “DELADE”, на гръцки: „очевидно”. Вероятно сцената е илюстрация на трагедия.
Героят е гол, той седи върху лъвска кожа, постлана на скала, на главата му има венец – знак на участие в пир и посещение в храм. С дясната си ръка е хванал лявата ръка на героинята, до него е  кривакът му, а в краката му са лъкът и колчанът. Тези атрибути го идентифицират като Херакъл. Фигурата на Авге е полуоблечена в дълъг хитон, тя е с един бос и един обут в сандал крак, с разпуснати коси, въпреки диадемата върху тях, с дясната си ръка държи умоляващо ръката на Херакъл, който е настъпил обутия й в сандал крак. Семантиката на сюжета е ясна: героят извършва насилие над принцесата, посветена на безбрачие като жрица на Атина. От този брак обаче ще се роди велик герой.
Дъното отвън е украсено с розета и пояс от редуващи се палмети и лотосови пъпки.
Паралели. Образът на Херакъл е популярен в тракийската иконография: кана №154 от Рогозен, апликации от Мрамор могила, Долна Козница и Кралево. Това се дължи на обстоятелството, че траките виждали в него подвизите на своя местен герой. Същият сюжет е представен в много бронзови огледала от втората половина на 4 в.пр.Хр.
Лит. И. Маразов. Съкровището от Рогозен. София. Секор.1996: 110-130; Г. Михайлов. Рогозенският Херакъл. – Изкуство 1987. 2: 21-25;  A. Stewart. Reflections. – In: N.B. Campen (ed). Sexuality in Ancient Art. Cambridge University Press. 1996: 136-154.

Рогозенско съкровище
Дата: втора половина на 4 в.пр.Хр.
РИМ Враца Инв. № 22304

 
 
 
За контакти Полезни връзки