Музей на Нов български университет
 
Начало » Каталог
 
ТНМ 0048 Тасос

Музей: Музей на Нов български университет
Намира се в: Колекции - Тракийски монети

Тасос 
Тетрадрахма, сребро
Тегло 15,17 гр., диаметър 26-28 мм., дебелина 3,5 мм.
    
Аверс: Силноварваризирано изображение на глава на Дионис надясно (основно изображение).
Реверс: Поредици от едри точки на мястото на буквите от оригиналните монети (основен надпис). Силноварваризирано изображение на Херакъл прав насреща (основно изображение).
    
Паралели: Подобна монета публикувана в Мушмов, 1912, 327, XXXV, 9-10.
    
Дата: I в.пр.н.е. 
Неизвестно местонамиране

 
 
 
За контакти Полезни връзки