Музей на Нов български университет
 
Начало » Каталог
 
Янева, Виолета. Нов етап на творческото развитие.

Музей: Музей на Нов български университет
Намира се в: Център за документиране и сравнителни изследвания - Анотирана библиография на българското изкуствознание.
Янева, Виолета. Нов етап на творческото развитие.
 

   Авторката представяща творчеството на художничката София Камбурова, отбелязва в статията  голямото и разнообразие в раздел тъкани: предимно черги, килими, завеси, покривки, платове и др. Отличителната черта на тези произведения е орнаменталният строеж, близък по своя характер до българската народна везба. Претворените елементи подчинени на нова технология на изпълнение, дава според автора съвършено нов художествен изказ. Споменава се най-новото в изкуството на София Камбурова, това е появата на пана. Вниманието е насочено от различната мащабност и предназначението на изложбените експонати. В юбилейната изложба, жанровото разнообразие е на лице, вниманието се насочва главно върху представяне на уникати от областта на стенния текстил и съвременни женски костюми – два основни раздела в експозицията. В.В.

Изкуство 1981, 6, 8-10
 
 
 
За контакти Полезни връзки