Музей на Нов български университет
 
Начало » Изложби » Минали
 
"Учебните колекции - техника и експеримент"
05.06.2010 ÷ 31.12.2010

Лятната експозиция на Музея на НБУ предлага нов поглед към практическата работа на студентите при изучаването на древността. Младите хора не само слушат лекции, но навлизат и в научноизследователската сфера и активно участват в теренни и лабораторни археологически проучвания на оригинални древни предмети. Така самите те по експериментален път пресъздават технологията на производство на древните изделия – съдове и сечива – и установяват какви процеси въздействат върху предметите до откриването им от археолозите в наши дни в рамките на експерименталната студентска работилница при интегрирания Център за научни изследвания и обучение при Музея на НБУ "Хетеротопия и природни ресурси", създаден в рамките на финансирания от Фонда за научни изследвания едноименен проект. Интерактивната форма на заниманията и ефектността на резултатите до голяма степен зависят от това доколко инициативни и мотивирани са самите студенти, а когато тези качества са налице, оригиналните идеи естествено преминават в практически и писмени разработки и могат да поставят началото на задълбочен научен интерес и кариерно развитие.
В изложбата “Учебните колекции - техника и експеримент” за първи път са показани и предмети – реплики, изработени от студетги по време на двете летни школи във Варвара (2008 г.) и Гложене (2010 г.), проведени от Лабораторията по Археометрия и Експериментална археология към Департамент Археология на НБУ. Илюстрирани са отделни етапи от процеса на тяхното създаване, съхранени във фотоархива.
При изработването на тези предмети неусетно, сред смях и забава се сливат наука и изкуство. И макар първопричината на експеримента да е свързана с търсенето на отговори на чисто научни въпроси за технологиите за изработка на каменни, костни,рогови и глинени изделия в праисторически времена, съвременните автори (както и древните им предци) интуитивно влагат своето разбиране за естетика и функционалност на формите. По този начин студентите не само опознават интелектуалните и социалните способности на предците ни, но често по естествен път преоткриват самите себе си и основите на съвременното общество и култура.

Експозицията на Музея на НБУ предлага нови възможности за практическата работа на студентите при изучаването и на художествените техники. Младите хора могат да разглеждат оригинални творби от колекциите на Музея. Така те се научават да разпознават възможностите на отделните похвати,
техники и материали в живописта – масло, темпера, акварел, туш, пастел, както и различните носители – платно, хартия, дърво.
Особено важно е разглеждаето в оригинал на различните графични печатни техники като литография, офорт, ксилография, суха игла, акватинта, линогравюра, както и различни смесени техники и фотография.
Колекцията от скулптурни творби също предоставя възможност за отбелязване характеристиките и възможните ефекти, които позволяват различните материали като бронз, стъкло, мрамор, керамика и други, както и техните съчетания.

Изложбата “Учебните колекции - техника и експеримент” показва широк спектър от техники и реконструирани технологии и по този начин среща минало и настояще в името на бъдещето.
Изложбата е осъществена със съдействието на Централния фонд за стратегическо развитие при Настоятелството на НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ.

 
 
 
За контакти Полезни връзки