Музей на Нов български университет
 
Начало » Изложби » Минали
 
"Прозрачност и рефлексии" май-октомври
10.05.2016 ÷ 31.10.2016

Изложбата „Прозрачност и рефлексии“ представя произведения на български автори и се стреми към осмисляне на темата Време. В опит да се създаде мисловен наратив работите са пространствено подредени в групи, скицирани чрез ключови думи като:
• Зараждане, създаване, начало
• Себепознание, меланхолия, живот
• Безвремие, преход, болест на времето, след-времето
Основният въпрос, поставен пред публиката е: Можем ли да мислим произведенията на изкуството като реликви на времето?
Изложбата е конципирана и подредена от студентки от програма "Изкуствознание и артмениджмънт".


 
 
 
За контакти Полезни връзки