Музейна мрежа в България
 
Начало » Каталог
 
НМК 0002 Скална гробница Пчеларе

Музей: Музейна мрежа в България
Намира се в: Дигитална база данни - Недвижими паметници на културата

Скална гробница Пчеларе "Кара ин"
ждрело на р. Арда, скален масив "Ак кая"
Пещероподобна.

Гробницата е издълбана под голяма скална козирка в ерозирали вулканични скали. Тя е оформена като малка пещера с плитко предверие, затваряно с каменна плоча. Гробната камера е куполовидна с четириъгълен план. Входът е обърнат на юг и е с трапецовидна форма.
Лит. Catalogue of the cultural – historical heritage of the municipalities Lubimec. Madjarovo, Ivailovgrad. Sofia. 2005.

Община Стамболово, с. Пчеларе
Дата: ранножелязна епоха 
 
 
За контакти Полезни връзки