Музейна мрежа в България
 
Начало » Каталог
 
НМК 0008 Окопа 1

Музей: Музейна мрежа в България
Намира се в: Дигитална база данни - Недвижими паметници на културата

Окопа 1.
Тракийска гробница.
Могилен некропол на 2,8 км. западно от гр. Маджарово.
Градеж: обработени блокове от вулканични туфи, свързани чрез железни скоби, заливани с олово в специално врязани в камъка гнезда.

В близост до геометричния център на могила, натрупана от песъчлива пръст, с височина 4,5 м, и диаметър 20 м е открита монументална зидана гробница с дромос. В могилата са намерени и няколко вторични гроба.
Гробна камера: четириъгълен план, с размери: дължина на стените – 2,5 м и височина – 2,5 м. Покритие - четирискатно. Вход: трапецовиден, насочен на юг, затварян с каменен блок.
Дромос: открит, изграден от обработени каменни блокове.
Находки: керамика, животински кости, калъпи и матрици, накити.
Могилата вероятно има връзка и със светилището в местността Менекенските камъни
Лит. Б. Чапъров. Маджаровската гробница. – МПК, ХХV, 1985, 4, 24–28; Catalogue of the cultural – historical heritage of the municipalities Lubimec. Madjarovo, Ivailovgrad. Sofia. 2005.

Маджарово, м. Менекенските камъни, Харман кая.
Дата: край на 4 в. пр. Хр.

 
 
 
За контакти Полезни връзки