Музейна мрежа в България
 
Начало » Каталог
 
НМК 0006 Крепост Мезек

Музей: Музейна мрежа в България
Намира се в: Дигитална база данни - Недвижими паметници на културата

Мезешка крепост
Средновековна крепост

На една височина западно от с. Мезек се издигат внушителните останки от средновековната крепост Неутзикон.
Крепостни стени. Стените ограждат площ от около 7 дка. Те са построени от ломен камък, споен с бял хоросан. По лицевата им страна преминават три пояса от по четири реда тухли, които за разлика от по-ранните крепости, имат декоративно предназначение и не преминават през цялата широчина на зида. От север, поради големия наклон на склона, крепостта е най–недостъпна, затова тук стената има най–малка дебелина – 1,90 м  и е подсилена с една кула. Най–уязвима е крепостната стена от юг, поради равния терен пред фронта й. Нейната дебелина е 2,60 м и е подсилена с пет кули. Източната и западната стени са дебели по 2,30 м и имат съответно по една и две кули. Главният вход на крепостта се намира в чупка на западната крепостна стена. Той е устроен така, че нападателите попадат в клопка на малка площадка, обстрелвани от две страни. Подходът към него преминава покрай цялото протежение на западната крепостна стена. Атакуващите крепостта са принудени да се движат обърнати с дясната, неприкрита от щита част на тялото си към обстрелващите ги защитници на крепостта.
Три от кулите, две на западната стена и една на южната, са плътно иззидани. Останалите са с помещения на няколко етажа, до които се е достигало по дървени стълби, разположени във вътрешността им. Най–малката северна кула има подземие, което вероятно е служило за затвор.
Ъгловата кула, разположена между южната и западната крепостни стени, е с най–големи размери и е съхранена най–добре. При нея личат следи от четири етажа, единия от които подземен. Най–горният етаж е засводен с каменен свод, над който се е намирала бойната платформа и зъберите. По цялата височина на кулата откъм вътрешността на крепостта има тесен отвор – бойница, предназначен за отбрана, дори когато нападателите проникнат в защитеното от крепостните стени пространство. Кулата е изпълнявала функцията на донжон – последно укритие за защитниците на укреплението.
По време на археологическите разкопки, проведени през 1983 г., е открит още един по–малък вход на крепостта, разположен на източната й стена. От тук защитниците и можели да предприемат внезапни излази за атака срещу нападателя.
Намерените при проучването на крепостта материали показват, че тук е съществувало старо тракийско селище от ранножелязната и късножелязната епохи. Повече са материалите от втората половина на I–то хил. пр. Хр., които са синхронни с разцвета на този район в периода 4–3 в. пр. Хр., когато в околностите на с. Мезек възниква един от големите култови центрове на одрисите.
Лит. Catalogue of the cultural – historical heritage of the municipalities Lubimec. Madjarovo, Ivailovgrad. Sofia. 2005.

Дата. Най-ранните средновековни материали са от 11 в. Именно тази дата трябва да приемем за нейното построяване.
Местоположение. с. Мезек, Хасковско

ИП
 
 
 
За контакти Полезни връзки