Музейна мрежа в България
 
Начало » Каталог
 
НАВ 0001 Кана № 112, Рогозенско съкровище

Музей: Музейна мрежа в България
Намира се в: Дигитална база данни - Находки

Кана № 112, Рогозенско съкровище
Сребро с позлата.
Височина – 17.9 см; на устието 12.5 см, тегло 427.8 г.

Гравирана и изчукана украса: 2 хоризонтални пояса от кима. Долният отделя тялото от шийката, горният разделя шийката в средата. Позлатени са устието и декоративните пояси. Дръжката липсва. Яйцевидното тяло е гладко. Върху устието има надпис с гръцки букви: „KOTYS APOLLONOS PAIS”, „Котис, син/роб/служител на Аполон”. Надписът доказва, че траките са почитали Аполон, а мистериалната титла pais е позната и в култовете на други божества. Котис І се е разглеждал като мистериален син на Аполон. Тази кана е образувала сервиз, в който влизали още четири фиали от съкровището с образа на бога върху омфалоса (№№ 42, 101-103). С него, в светилището в града Ергискес (както личи от надписа върху фиала № 42) той посвещавал други царски особи в царския култ на божествения си „баща”.
Паралели. Яйцевидната форма на кани се среща в каничките-ритони от Борово и Могиланската могила.
Лит. И. Маразов. Съкровището от Рогозен. София. Секор. 1996: 63; 254-263; A. Fol (ed). The Rogozen Treasure. Sofia. 1989, 144-145; Б. Николов. Каните от Рогозенското съкровище. - Изкуство, 1986 -6, 17-37.

Рогозенско съкровище
Дата: първата половина на 4 в.пр.Хр.
РИМ Враца Инв. № Б 540
НИМ Инв. № 22418

 
 
 
За контакти Полезни връзки