Музейна мрежа в България
 
Начало » Каталог
 
НМК 0004 Куполна гробница Мал Тепе, Мезек

Музей: Музейна мрежа в България
Намира се в: Дигитална база данни - Недвижими паметници на културата

Куполна гробница Мал Тепе, Мезек
Трикамерна куполна каменна гробница

Гробницата. Една от най–монументалните тракийски гробници. Изградена е от добре обработени каменни блокове, свързани помежду си с железни скоби. Общата дължина на съоръжението заедно с дълбочината на проходите между помещенията достига до 30,33 м.
Дромосът. Дълъг е 20,65 м, засводен с триъгълен свод. 
Камери. Две с правоъгълна форма, засводени както и коридора с триъгълен свод, но с по–голяма височина. 
Централна камера. Кошеровидна форма с диаметър 3,30 м и височина 4,30 м. Входът в погребалната камера се е затварял с  две богато украсени, масивни бронзови врати. Тук е запазено каменното ложе за покойника, а в страни от него – две плитки каменни урни. 
Погребения. Под каменните плочи на двете правоъгълни помещения са открити вторични погребения‚ извършени чрез кремация на телата. В гробницата са открити множество предмети от злато, бронз, желязо, фаянс, стъкло и керамика. Седем бронзови съда, бронзов канделабър‚ украсен с фигурка на танцуващ сатир, три бронзови лампи, три керамични амфори, железен посребрен нагръдник, стъклен алабастрон, бронзови обкови от колесница и множество златни накити са само част от погребалния инвентар.
Монументалността на съоръжението и богатите дарове показват, че тук е бил погребан представител на тракийската аристокрация.
Лит. Б. Филов. Куполните гробници при Мезек - Известия на археологическия институт ХІ, 1937, 1-79 

Дата: Построяването на гробницата е станало през IV в.пр.Хр., тогава е извършено и първото погребение в нея. По–късно тя е използвана и за няколко вторични погребения,  материалите от които се датират в III в.пр.Хр
Местоположение: 1 км югоизточно от селото, в насипа на могилата “Мал тепе” (Иманярската могила) 
 
 
За контакти Полезни връзки