Музейна мрежа в България
 
Начало » Каталог
 
НМК 0009 Голяма Арсеналка

Музей: Музейна мрежа в България
Намира се в: Дигитална база данни - Недвижими паметници на културата
Гробницата под могила Голяма Арсеналка
Двукамерна каменна куполна гробница
Казанлък

Могилен насип. Доста правилна пресечена конична форма с кръгла площадка с диаметър около 10 м на върха. Северните склонове са по-стръмни. Височината ù е средно 8м, а диаметърът - 45 м. Гробницата е построена в югоизточната периферия с лице на юг.
Гробницата.Обърнатата на юг фасада в краищата е конструктивно свързана с перпендикулярни на нея стени, които са подпирали могилния насип, когато съоръжението се е използвало. Първата камера е правоъгълна с двускатно покритие. Централната камера има кръгла основа с диаметри между 3.05 и 3.20 м и височина до върха на купола 3.25 м. Срещу входа е поместено погребално ложе.
Периоди и преустройства. Регистрирани са четири основни периода. Първоначално е натрупан могилния насип, след това част от него е отнета и е изградена гробницата, която според Г. Китов е играела ролята на мавзолей. След това достъпът до нея е преустановен, изграден е преграден зид пред входа и фасадата, вратите са подпрени с големи каменни блокове. През четвъртия период първото помещение е било опразнено, но след това гробницата е старателно затворена.  
Лит.: Г. Китов, "Могилата Голяма Арсеналка (монументална тракийска куполна гробница в некропола Шипка-Шейново)" - Археология XXXVIII, 1996, 4, 31-42

Дата: 4 в. пр. Хр.
Местоположение: в северния край на некропола Шипка-Шейново, който се състои от 15 насипа, разположени на 100-200 м разстояние един от друг.

 
 
 
За контакти Полезни връзки