Музейна мрежа в България
 
Начало » Каталог
 
НАВ 0010 Гобеле № 165, Рогозен

Музей: Музейна мрежа в България
Намира се в: Дигитална база данни - Находки

Гобеле
Сребро с позлата.
Височина – 20 см; на устието 13 см, тегло 319.2 г.
Съкровище.

Висока биконична чаша, стеснена в средата, с широко устие. Гравирана и изчукана украса: фриз от животински фигури върху стените, долната част е покрита с люспест орнамент, а върху дъното е изчукана сцена на борба между животни – вълк напада глиган. В центъра стои голям рогат орел с риба в човката и заек в ноктите – зооморфен образ на космическата структура. Пред него върви козел, следва осмокрак елен-кон-козел, хибридно животно, с огромни клонести рога, чиито краища се превръщат в глави на хищни птици. Осмокраките животни са свързани с шамански практики. Работа на местен майстор.
Паралели: този тип съдове следват ирански прототипи от 8 в. пр. Хр. В Тракия подобни са намерени в Аджигьол (2 екземпляра) и в Железни врата. Като иконография и стил те са близки помежду си. Орел със заек виждаме и в сребърния наколенник от Маломирово-Златиница.
Лит. И. Маразов. Съкровището от Рогозен. София. Секор. 1996: 220-242; A. Fol (ed). The Rogozen Treasure. Sofia. 1989, 199-202; Б. Николов. Чашите от Рогозенското съкровище. - Изкуство, 1986 -6, 37-41.

Рогозенско съкровище
Дата: втората половина на 4 в.пр.Хр.
РИМ Враца Инв. Б 593
НИМ Инв. № 22465

 
 
 
За контакти Полезни връзки