Музейна мрежа в България
 
Начало » Каталог
 
НАВ 0009 Кана № 118, Рогозен

Музей: Музейна мрежа в България
Намира се в: Дигитална база данни - Находки

Кана № 118
Сребро. 
Височина – 12.7 см; на устието 7 см, тегло 148 г.
Съкровище.

Гравирана и изчукана украса: хоризонтален пояс от кима, отделящ тялото от шийката, под него широк пояс от езици върху раменете. Дръжката е прикрепена към устието с волута, а към тялото с палмета. Тялото е покрито с изчукани релефно концентрични канелюри. Върху дъното има надпис с гръцки букви, в който се чете името на одриския принц Саток, син на Котис І и който показва, че тази кана, заедно с фиала № 27, е образувала личния сервиз за пиене на принца. Хоризонталните канелюри са характерни за персийските съдове.
Паралели. Хоризонтални канелюри откриваме в ритона с протоме на бик от Борово и гобелето от Букьовци.
Лит. И. Маразов. Съкровището от Рогозен. София. Секор. 1996: 62-63, 254-263; A. Fol (ed). The Rogozen Treasure. Sofia. 1989, 152-153; Б. Николов. Каните от Рогозенското съкровище. - Изкуство, 1986 -6, 17-37.

Рогозенско съкровище
Дата: втората половина на 5 в. пр. Хр.
РИМ Враца Б 542
НИМ Инв. № 22418

 
 
 
За контакти Полезни връзки