Музейна мрежа в България
 
Начало » Каталог
 
НАВ 0007 Кана № 158, Рогозен

Музей: Музейна мрежа в България
Намира се в: Дигитална база данни - Находки

Кана № 158
Сребро.
Височина – 11.5 см; на устието 7.3 см, тегло 118.9 г.
Съкровище.

Гравирана и изчукана украса. Хоризонтален пояс от кима отделя тялото от шийката. Дръжката липсва. Върху тялото са изчукани в два релефни фриза сцени. В горния: две двойки кентаври нападат от двете страни крилата богиня във фас, облечена в дълъг хитон и държаща две малки кучета. В долния: паднал на колене бик с наведена глава е нападнат от двете страни от две двойки хищници.
Образът на богинята принадлежи към иконографския тип Потния терон, Господарка на животните, разпространен в Мала Азия и Гърция още от архаическата епоха.
В атрибутите на богинята е въплътен девическият статус на жената. Вероятно, двата фриза са смислово свързани. В тях се отразява идеята за брачна борба. Кентаврите – мъжкото начало, нападат девицата, но долу бикът - мъжкото начало, вече е победен от нейните спътници.
Тази кана е част от сервиз, в който влизат още 4 фиали от съкровището (№№ 93-94 и 99-100). Той е бил използван в култовия празник на Богинята Дева.
Паралели. Котелът от Гундеструп.
Лит. И. Маразов. Съкровището от Рогозен. София. Секор. 1996: 145-159; A. Fol (ed). The Rogozen Treasure. Sofia. 1989, 186-188; Б. Николов. Каните от Рогозенското съкровище. - Изкуство, 1986 -6, 17-37.

Рогозенско съкровище
Дата: втората половина на 4 в. пр. Хр.
РИМ Враца Инв. Б-448
НИМ Инв. № 22458


 
 
 
За контакти Полезни връзки