Музейна мрежа в България
 
Начало » Каталог
 
НАВ 0006 Кана № 155, Рогозен

Музей: Музейна мрежа в България
Намира се в: Дигитална база данни - Находки

Кана № 155
Сребро с позлата. 
Височина – 13.5 см; диам. на устието 7.8 см, тегло 210.4 г.
Съкровище.

Гравирана и изчукана украса: хоризонтални пояси от кима, отделящи тялото от шийката и дъното, както и на устието. Дръжката е припоена към устието с две волути и към тялото с мъжка глава във фас. Тя е украсена с две вертикални ивици, запълнени с дъгички.
Върху тялото е изчукана релефно сцена: два аналогични и огледално обърнати изобразителни мотива – богиня с лък и стрели в ръка, облечена в дълъг хотин, с боси крака и сплетени коси, падащи до раменете, е възседнала лъвица, като я прегръща за шията. Между тях – зооморфен мотив: лъв нападащ елен. Вероятно, в атрибутите на богинята са въплътени двата основни статуса на жената: девически и матронален. Богинята укротява „царя на животните”, т.е. самата тя е „Царица”, както Херодот нарича тракийската Артемида. Лъвът е постоянна метафора на героя, а еленът – на девойката. Тази сцена бележи в зооморфен код момента на брака.
Паралели. Тракийската иконография познава и други изображения на женско божество в борба с лъв: апликации от Огуз, бронзова статуетка от Нъйени, котела от Гундеструп.
Лит. И. Маразов. Съкровището от Рогозен. София. Секор. 1996: 131-144; A. Fol (ed). The Rogozen Treasure. Sofia. 1989, 180-181; Б. Николов. Каните от Рогозенското съкровище. - Изкуство, 1986 -6, 17-37.

Рогозенско съкровище
Дата: втората половина на 4 в. пр. Хр.
РИМ Враца Инв. Б-447
НИМ Инв. № 22455


 
 
 
За контакти Полезни връзки