Музейна мрежа в България
 
Начало » Каталог
 
НАВ 0003 Гобеле, Горски Извор

Музей: Музейна мрежа в България
Намира се в: Дигитална база данни - Находки

Гобеле.
Сребро. Ковано.
Височина – 12,7 см; диаметър  -  7,7 см.
Могилно погребение в саркофагообразен граден гроб

Цилиндрична форма, равно дъно и извиващ се навън устиен ръб. Гравирана и щампована украса: вертикални езици по тялото, ограничени с ленти от геометричен орнамент. Под устието ивица от редуващи се лотосови цветове и листа, на дъното - розета.

с. Горски извор.
Дата: 4 в. пр. Хр.
РИМ Хасково Инв. № А- 206

 
 
 
За контакти Полезни връзки