Регионален исторически музей Хасково
 
Начало » За нас
 
Историческият музей Хасково е един от най-богатите и активни музеи в България. Първият музей в града е основан още през 1927 г при читалище „Заря”, като през 1935 г събраните в него материали се предават на местното Археологическо дружество. През 1952 г е създаден държавен музей. В обхвата на неговата дейност се включва не само събиране на отделни материали, но и регистрация и опазване на недвижими паметници на културата в региона. Фондовете на музея бързо нарастват и сега той притежава над 100 000 артефакта, свързани с историята и културата на областта. В археологическите разкопки, провеждани в региона, вземат активно участие и сътрудници на музея. Разкритите материали не само се документират, но и стават обект на задълбочени проучвания. Научната дейност на РИМ Хасково се изразява в публикации в собствени издания, както и в организирането на научни конференции и работа в национални проекти. По проекта „Хетеротопия на древна Тракия” музеят работи съвместно с Музея на НБУ.

Регионът е изключително богат на паметници на културата от праисторията и особено от раннотракийската епоха (11-6 в. пр. Хр.). Много мегалити са регистрирани в района на Страджа-Сакар и Източните Родопи, както и много монументални каменни тракийски гробници са разкрити в областта. Най-известна сред тях е гробницата от Александрово, украсена със стенописи, отразяващи системата на царската идеология на траките. С помощта на японското правителство през 2009 г. беше изграден музей, в който е изложено и копие на тази гробница.
 
 
 
За контакти Полезни връзки