Исторически музей "Искра" Казанлък
 
Начало » Каталог
 
Сашова могила

Музей: Исторически музей "Искра" Казанлък
Намира се в: Комплекси - Тракийски гробници

Гробница в Сашова могила
Двукамерна каменна гробница.

Могилен насип. Форма - конична, с леко заравнен връх (вис. 5-6 м и диам. 30 м). Насипът е издигнат над предварително построеното каменно съоръжение.
Гробницата е изградена от добре обработени бели, черни, червени и зелени варовикови и гранитни блокове, някои използвани вторично. Ориентирана е в юго-източна посока.
Дромосът е дълъг (8,5 м), изграден от ломени камъни на глинена спойка. Допира се до първата камера на фуга. Състои се от две части, различаващи се по градеж. Ширината на коридора плавно се разширява от 1,2 до 1,45 м към периферията на могилата. Дромосът е без покритие. Подът е от утъпкана песъчлива почва.
Първата камера представлява правоъгълно помещение (1,09 х 1,92 м, в. 2,32 м) .  Входът към нея е оформен от добре обработени варовикови блокове. Подът - утъпкана почва. Покритието - неравно, на три нива. 
Централната камера - правоъгълна (2,45 х 3,45 м., в. 3,05 м). Покритие - полуцилиндричен свод, разположен напречно на осевата линия. Засводяването започва от 5 ред. Подът е от трамбована глина. Западно от входа е разположено ложе, направено от ломени камъни.  В пространството между ложето и стената на гробницата са попаднали предмети от инвентара, както са и положени 2 амфори.
Човешко погребение. Скелет на мъж върху ложето. Ориентация: глава на северозапад.
Жертвоприношения. В централната камера на пода вдясно от входа - конски скелет.
Находки: Върху останките от покойника или край тях са запазени плетена желязна ризница, шлем тракийски тип, златна фибула, сребърна позлатена фиала, бронзова чаша и др. (над 50 предмета).
Украса. Върху белите варовикови блокове на страниците на входа на централната камера с острие са врязани антропоморфни и геометрични изображения
Вътрешността на дромоса е запълнена с нахвърляни речни и ломени камъни, входът към първата камера е прегреден със зид от по-големи камъни преди окончателното затрупване на съоръженото с могилния насип.
Открита през 1995 г. от Г. Китов.
Лит. Г. Китов. Сашова могила. - Археология2/3, 1996: 9-22; Г. Китов. Долината на тракийските владетели (І). – Археология 1, 2003: 13-28; Г. Китов.  Долината на тракийските владетели. Славена 2005 : 23-25;  Г. Китов. Тракийски могилни храмове. – В: Проблеми и изследвания на тракийската култура. Казанлък. 2006: 82-114;  Д. Димитрова. Проблеми на тракийската архитектура в Долината на владетелите. - В: Проблеми и изследвания на тракийската култура. Казанлък. 2006: 122-123.   

Дата: Съоръжението се отнася към втората половина на 4 в. пр. Хр. или началото на 3 в. пр. Хр., а погребението е извършено през 2 в. пр. Хр.
Местоположение: некропол Шипка-Шейново.
с. Шипка, м. Илиева Могила, Казанлъшко 
 
 
За контакти Полезни връзки