Исторически музей "Искра" Казанлък
 
Начало » За нас
 
Казанлък е град със стари културни традиции: читалища, родно място на големи български художници, писатели и музиканти. Музеят, за който през 70-те години е построена специална представителна сграда, е един от най-богатите в България със своите колекции от праисторическо и тракийско изкуство. Това е обяснимо, тъй като в региона, известен като „Розова долина”, а от последните 15 години – като „Долина на тракийските царе”, са открити както богати селищни могили, така и тракийски могили с каменни и тухлени гробници под тях (Казанлъшката, Светица, Шушманец, Оструша, Хелвеция, Арсеналка, „Грифоните”, Крън и др.). Именно погребенията, както и разкопаният през 40-те години на ХХ в. град Севтополис, дават основните материали в колекциите на музея. Тук се пазят станалите сензационни погребални дарове от гробницата на одриския владетел Севт ІІІ под могилата Голяма Косматка.

Музеят развива не само събирателска и съхранителска дейност, той отговаря и за консервацията и реставрацията на движимите и недвижимите паметници, както и за тяхното проучване. Ежегодно тук се организира международна конференция, в която активно участват и преподаватели от НБУ.

В изложабата „Богатства на музейната мрежа” ИМ „Искра” участва с представителни находки от праисторията, както и с много редки и ценни предмети от тракийската епоха: сребърна каничка, един полусферичен бронзов съд, както и с бронзовия аскос от гробницата на Севт ІІІ от Голяма Косматка.
 
 
 
За контакти Полезни връзки