Музей на Нов български университет
 
Начало » Каталог
 
Ангелов, Валентин. Българската дърворезба през първата половина на ХХ

Музей: Музей на Нов български университет
Намира се в: Център за документиране и сравнителни изследвания - Анотирана библиография на българското изкуствознание.

Ангелов, Валентин. Българската дърворезба през първата половина на ХХ век.

Статията започва с представянето на най-кризисните признаци за упадъка на българската дърворезба след 60-те години на ХIХ век.
Разгледано е съперничеството между потомците на народните майстори и академично обучените марангози, които стават проводник на чужди влияния.
В текста се поставя въпросът за така наречения “български” стил в дърворезбата, който е въплътен най-благоприятно в църковната резба. Разгледани са различни паметници, посочени са техните автори, като паралелно с това са проследени процесите на промяна, които протичат в българската дърворезба през първата половина на ХХ век. Я.К.

Изкуство 1981, 1, 23-27


 

 
 
 
За контакти Полезни връзки