Музей на Нов български университет
 
Начало » Каталог
 
Бакалова, Елка. Подвиг, признателност, дружба – Плевен 83.

Музей: Музей на Нов български университет
Намира се в: Център за документиране и сравнителни изследвания - Анотирана библиография на българското изкуствознание.
Бакалова, Елка. Подвиг, признателност, дружба – Плевен 83.

   ОХИ – Плевен 83 представя голям брой /491/ живописни, графични и скулптурни творби, наситени с разнообразни идейно-емоционални послания. Специално място е отделено на историческия жанр. Почитта към участниците в споменатите събития е изразена с различни художествени средства и пластически похвати. Различни поколения творци интерпретират тържеството на победата. Героичното в неговите трагични аспекти също е анализирано. Портретувани общественици и интелектуалци, свързани с войната. Отбелязани са новаторските постижения в творбите и усъвършенстваните изразни средства. Авторката дава положителна оценка на скулптурите “Посвещение на апостолите” /Е. Попов/,”Дядо Иван идва” /Б. Гондов/. Статията съдържа богат илюстративен материал. МК

Изкуство 1984, 4, 16-23
 
 
 
За контакти Полезни връзки