Музей на Нов български университет
 
Начало » Каталог
 
Янева, Станка. Пластически елементи в изображенията върху обредните хл

Музей: Музей на Нов български университет
Намира се в: Център за документиране и сравнителни изследвания - Анотирана библиография на българското изкуствознание.
Янева, Станка. Пластически елементи в изображенията върху обредните хлябове.

   В статията авторката прави задълбочен анализ на съществуващите популярни изображения върху обредните хлябове. Изведени са три основни групи: 1. Изображения със стопанска тематика; 2. С преобладаващи религиозни (християнски) символи и 3. Орнаментални решения. Подробно са разгледани отделни пластични елементи – рало, овчарска тояга, кола, змия, кръст и др. Отбелязано е и значителното разнообразие във формите на обредните хлябове. Статията е богато илюстрирана. НП

Изкуство 1984, 2, 38-47

 
 
 
За контакти Полезни връзки