Музей на Нов български университет
 
Начало » Каталог
 
Аврамова, Ирина. Васил Симеонов.

Музей: Музей на Нов български университет
Намира се в: Център за документиране и сравнителни изследвания - Анотирана библиография на българското изкуствознание.
Аврамова, Ирина. Васил Симеонов.

   Представен е скулптурът Васил Симеонов. Присъстват кратки бележки за творческата му биография. “Отличното му боравене с материала” е високо оценено в портретния жанр. Отбелязан е интересът на твореца към метала. НП

Изкуство 1984, 1, 40-41
 
 
 
За контакти Полезни връзки