Музей на Нов български университет
 
Начало » Каталог
 
Ангелов, Валентин. Възрожденската църковна дърворезба като ...

Музей: Музей на Нов български университет
Намира се в: Център за документиране и сравнителни изследвания - Анотирана библиография на българското изкуствознание.
Ангелов, Валентин. Възрожденската църковна дърворезба като културно-историческо явление.

   Авторът ни запознава със семантичната характеристика и фолклорните влияния във Възрожденската църковна дърворезба от 18-19 век като се позовава на запазените образци в иконостасите от църкви в Арбанаси, Велико Търново, Бобошево, Дечани, Печ и други. Флоралният орнамент в дърворезбата се разглежда от автора като наследство от старите традиции. С подчертано богословски характер са фигуралните изображения – архангели, херувими. Зооморфният свят е слабо застъпен, особено фантастичните и образи и образите на чудовища. Изключение правят ламите във венчилката, които са част от композиционна схема, появила се в България през 13 век. В дърворезбата се наблюдава преплитане на ново, светско съдържание с традиционни, наследени от езичеството елементи, някои от които са разпространени през средновековието – лами, двуглави лами, тератологични плетеници, гротескни маски. Фолклорното въздействие, според автора, вкарва в църковната дърворезба езически, митологични елементи, в които се влагат нови значения.

Изкуство  1982, 3, 30 – 32, продълж. 41-42
 
 
 
За контакти Полезни връзки