Музей на Нов български университет
 
Начало » Каталог
 
Аврамов, Димитър. Формирането на една естетика.

Музей: Музей на Нов български университет
Намира се в: Център за документиране и сравнителни изследвания - Анотирана библиография на българското изкуствознание.
Аврамов, Димитър. Формирането на една естетика.

   В статията е проследен житейският и творческият път на Владимир Димитров - Майстора, поместени отзиви на Николай Райнов и Гео Милев за изложбата на Майстора в София през 1919 г., кореспонденция до негови приятели – Спас Мартинов, Николай Лилиев, Васил Стоилов и др. Владимир Димитров вижда безперспективното в Художествената академия и се насочва към народностната естетическа система – това е преломът в неговото творчество, за който пише авторът на статията. Художникът скъсва с академичната натуралистична живопис, с нейните условности и придава на творчеството си национален облик. Според думите на Владимир Димитров, този прелом в творчеството му е извършен въз основа на личния му опит на художник. Но не отхвърля и външните влияния – Майстора познава творчеството на големите европейски майстори, но се впечатлява най-вече от модернистите. Резултатите от този прелом се забелязват най-рано в някои от автопортретите му, в които се вижда овладяване, подчиняване, “разбиране” на цвета . В тези произведения фонът и образът не са изолирани един от друг.

Изкуство 1982, 2, 2–13.
 
 
 
За контакти Полезни връзки