Музей на Нов български университет
 
Начало » Каталог
 
Аврамов, Димитър. За изкуството на Лика Янко.

Музей: Музей на Нов български университет
Намира се в: Център за документиране и сравнителни изследвания - Анотирана библиография на българското изкуствознание.
Аврамов, Димитър. За изкуството на Лика Янко.

   Статията представя творчеството на художничката Лика Янко. Изложбата има ретроспективен характер. Авторът анализира обстойно творчеството и личността на художничката Лика Янко, както и начина по който тя поднася своеобразните си мисловни форми и интуиции. Форми, имащи митопоетичен характер. Представена е традицията, която Л.Янко следва от литературата: Кафка, Т. Ман, М. Булгаков, Маркес, и в изобразителното изкуство – от Мунк и Пикасо до Джакомо Манцу, използвайки прадревни митологични мотиви от рода на “пиета” и “разпятие”, или зооморфни и антропоморфни символи – риби, черепи, глави на бикове. Произведенията на Л. Янко разкриват една широка система от митопоетични архетипове, взаимствани от езическата традиция или християнската религия. Накрая авторът завършва с констатацията за нашето ново изкуство и личното място на Л. Янко с нейните необикновено изострени вътрешни сетива. С.П.

Изкуство 1982, 7, 22-25
 
 
 
За контакти Полезни връзки