Музей на Нов български университет
 
Начало » Научни форуми » Минали
 
Международна научна конференция „Хетеротопия и природни ресурси“

Международна научна on-line конференция на тема „Хетеротопия и природни ресурси“ ще се проведе на 10.10.2012 г. по Skype адрес: tshalganova

Организатор: Музей на НБУ
Научен ръководител:доц. д-р Татяна Шалганова

Международна научна конференция „Хетеротопия и природни ресурси“
ПРОГРАМА
10.10.2012
Модератор и превод: Валентина Ганева-Маразова

Първо заседание 10.оо – 14.оо
10.00-10.30 ч. Valeria Fol. Rock Topoi of Faith in the Eastern Mediterranean And in Asia Minor during the Antiquity
10.30-11.00 ч. Татяна Шалганова. Скалното светилище Беглик Таш
11.00-11.30 ч. Иван Маразов. Митологично осмисляне на скалата
11.30-12.00 ч. Васил Марков. Тракийски мегалитни светилища от Западните Родопи, Пирин и Рила
12.00-12.30 ч. Athanassios Gouridis. The Thracian hinterland during the pre-Christian times: the case of the Central Evros area
12.30-13.00 ч. E. Beksac, S. N. Beksac. El mar, elr río y el santuario. A la luz de los monumentos megaliticos de la Tracia Oriental y el Anatolia Noroeste
13.00-13.30 ч. Здравко Добрев. Олтарите на Перперикон
13.30-14.00 ч. Божидар Чапъров. Тракийски династични центрове в Маджаровското рудно поле и древните пътища по река Арда. Находки и интерпретации

14.00-15.00 ч. – обедна почивка

Второ заседание 15.оо – 19.оо
15.00-15.30 ч. Руслан Стойчев. Злато, сребро, мед и калай. Данни за рудодобива в Тракия и Средиземноморието през II – I хил. пр. Хр.
15.30-16.00 ч. А. Янков, Гр. Георгиева. Силата на наследството – един родопски пример за сакрализация на територия
16.00-16.30 ч. Владимир Демирев. Местно знание и сакрална памет
16.30-17.00 ч. Ирко Петров. Древни паметници в Хасковски регион
17.00-17.30 ч. Валерий Седых. О вариантах устройства оград тагарских курганов на юге Хакасии
17.30-18.00 ч. В.А. Булкин, В.Н. Седых. «Мьельнир» над Гнездовым
18.00-18.30 ч. Б. Костова, Р. Берберова, Р. Гюров. Геоложки особености на Източните Родопи и влиянието им върху някои културни аспекти
18.30-19.00 ч. Михаил Михайлов. Мегалитната култура от гледна точка на туризма

Регламент: доклад с превод на английски – 20 мин., следван от дискусия – 10 мин.
Материалите ще бъдат публикувани в сборник от конференцията

 
 
 
За контакти Полезни връзки