Музей на Нов български университет
 
Начало » Изложби » Минали
 
"Културната следа" - РИМ Хасково в Музея на НБУ
12.11.2010 ÷ 31.03.2011

Човешката култура от миналото е запазена само като „следи”, които откриваме главно в археологическите находки. Като тръгваме по тези следи, често оскъдни и фрагментарни, ние се стремим да се върнем в историята, дори преди нея, да се докоснем до духа на далечното и отминало време, да осъществим диалог между епохите. Праистория, траки, римляни, ранно християнство ... Пластовете на времената се наслагват безконфликтно или насилствено, за да бъдат разкрити днес като истинско наследство на земите, където текат Тунджа, Арда и Марица – пътища на завоеватели, на търговци, на дипломати.
Тази изложба ни въвежда в едно богато минало, следите от което до днес се забелязват върху скалите на Хасковския регион. Това е една от най-наситените с мегалити области на България: долмени, кромлехи, менхири, скални гробници и ниши привличат учени и туристи с вечната загадка – кой ги е издигнал, за какво са служели, как са ги осмисляли? Те лежат върху земите, които са населявани от траките и по-късно върху техните следи одрисите ще издигат каменни гробници, за да погребат своята тайна за живота след смъртта. Със своите ненадминати стенописи гробницата от Александрово беше подаръкът от тракийската древност, който дълго време очаквахме. Нейният дромос ни отвежда в света на безсмъртието. Миналото оставя своите следи главно в паметниците, свързани със смъртта. А безсмъртието наистина е постигнато – древните продължават да живеят и днес чрез нашето възхищение от техните творения.
Реплики на някои от участващите в експозицията съдове и сечива са създадени от студенти в рамките на експерименталната студентска работилница при интегрирания Център за научни изследвания и обучение при Музея на НБУ "Хетеротопия и природни ресурси", създаден в рамките на финансирания от Фонда за научни изследвания едноименен проект.
Изложбата и каталогът към нея са осъществени със съдействието на Централния фонд за стратегическо развитие при Настоятелството на НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ и изключителното съдействие на колегите от Регионален исторически музей ХАСКОВО.

Откриване: 12 ноември 2010 г.

 
 
 
За контакти Полезни връзки