Музей на Нов български университет
 
Начало » Изложби » Минали
 
"Накитът" РИМ Сливен в Музея на НБУ
08.05.2014 ÷ 31.10.2014

Музеят на НБУ продължава активното сътрудничество с музеите от страната, за да покаже богатствата на техните фондове в редица тематични експозиции.
От май до юли 2014 г. Регионалният исторически музей Сливен гостува на Музея на НБУ с изложба „Накитът“. Експозицията е подбрана само от фондовете на този богат музей и обхваща всички културни епохи – от праисторията до началото на 20 в.
Основната цел на организаторите на изложбата е да покажат бижутерните изделия не само като елементи на украсата на човека и коня, но и като разпознаваеми за носителите на дадена култура знаци на етническа и социална принадлежност. Изработени от различни материали – злато, сребро, бронз, кост, създадени през различни епохи, превеждащи вкусовете на различни етнокултурни традиции, експонатите възсъздват пъстрата картина на развитието на това високо изкуство през хилядолетията.
Не е случайно, че в експозицията са включени и украси към конската амуниция от тракийско време. През онази епоха конят е бил част от интегралната идентичност на владетеля. За пръв път находките на Г. Китов от разкопките в Сливенската „Долина на царете“ напускат музея в Сливен, за да илюстрират тази традиция и да покажат на зрителя майсторството на тракийските торевти. Също така за пръв път столичният зрител ще види накити от ранножелязната епоха, от римско време, от периода на българското Възраждане, които ще допълнят неговите познания за изкуството по нашите земи.
Благодарим на нашите колеги от Регионалния исторически музей Сливен за готовността и щедростта, с която ни предоставиха скъпоценните артефакти, за тяхната специализирана помощ в подбора на експонатите и съставянето на каталога.

 
 
 
За контакти Полезни връзки