Музей на Нов български университет
 
Начало » Изложби » Минали
 
"Учебната колекция – техника и експеримент"
15.07.2011 ÷ 31.10.2011

"Учебната колекция - техника и експеримент"
е лятна експозиция на Музея на НБУ, която представя различни студентски експериментални дейности в областта на изучаването на древното и съвременното изкуство.
Така самите студенти по експериментален път добиват представа за древни и съвременни художествени дейности, пресъздават технологията на производство на древните изделия – съдове и сечива – и установяват какви процеси въздействат върху предметите до откриването им от археолозите в наши дни в рамките на експерименталната студентска работилница при интегрирания Център за научни изследвания и обучение при Музея на НБУ "Хетеротопия и природни ресурси", създаден в рамките на финансирания от Фонда за научни изследвания едноименен проект. Тази интерактивна форма на заниманията и ефектността на резултатите в съчетание с инициативността и мотивираността на самите студенти естествено преминават в практически и писмени разработки и могат да поставят началото на задълбочен научен интерес и развитие.
В изложбата са включени също и новопостъпили в колекцията на Музея на НБУ дарения от творби на изобразителното изкуство.

 
 
 
За контакти Полезни връзки